Persoonlijkheid en Professionele Stijl
in kaart gebracht.

PSAQ Vragenlijst

De PSAQ vragenlijst brengt persoonlijkheid, stijlkenmerken en attitudes in kaart die relevant zijn in een werkcontext. Het resultaat is een heel toegankelijk rapport met een grafisch overzicht en een vlot leesbaar verslag.

Geert email

Voor wie is PSAQ bedoeld?

Respondenten/ kandidaten :

Bedienden tot topmanagement en ondernemers.
De PSAQ kan bogen op ervaring met duizenden afnames op verschillende niveaus in de organisatie. Deze maken dan ook de doelgroep van respondenten uit. Het is wel aanbevolen om minimum een werkervaring van zes maanden te hebben, daar veel items naar een professionele context verwijzen.

 

Professionele Gebruikers :

Recruitment en Assessment Professionals; Organisatie-consultants en begeleiders die individuele kwaliteiten en interpersoonlijke kenmerken in kaart moeten brengen.

Lijnmanagers die aanwerven of de profielen van hun team in kaart willen brengen.



Troeven

  • Rapportering: overzicht in kleurcode.
  • Rapportering: vlot leesbare en bruikbare tekst.
  • Een professioneel zelfbeeld wordt in kaart gebracht en op een systematische manier in beeld gebracht.
  • Ongeacht in welke taal de respondent de vragenlijst heeft ingevuld, de rapportering kan in de andere taal ook opgevraagd worden.
  • Werkt ook op Tablet PC (iPad)